Support
pongsornpestservice
02-045-0471 , Fax: 02-045-0481
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บันไดบันดาลโชค

kritchai | 18-03-2556 | เปิดดู 2966 | ความคิดเห็น 0

บันไดบันดาลโชค

บันไดบันดาลโชค

     บันไดบ้านเป็นหัวใจสำคัญของบ้าน หากบ้านไม่มีบันไดแล้ว ย่อมก้าวไปไม่ทั่วถึงทุกหนทุกแห่ง ย่อมเป็นไปไม่ได้ บันได เป็นการเคลื่อนไหวให้ก้าวไปข้างหน้าให้ถึงที่สุด
     บันไดเป็นสิ่งที่มุ่งหมาย เพื่อก้าวไปให้ถึงในสิ่งที่ปราถนา ต้องใช้ความอดทน ทั้งแรงกายและแรงใจจึงจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปให้ถึงจุดหมาย
     ต้องอาศัยความสามารถอาศัยลำแข้ง ลำขาของตัวเอง ต้องรอบคอบและระมัดระวังจึงจะได้ก้าวไม่พลาด หากถ้าพลาดขึ้นมาจะสะดุดขาตัวเองให้ล้มครืนได้
     บันไดจึงต้องมีขั้นบันไดที่เหมาะสม ย่างก้าวต้องพอดี ไม่ก้าวยาวหรือก้าวสั้นจนเกินไป ความพอดีของบันได สามารถหลับตาเดินได้หรือวิ่งขึ้นได้นั่นอยู่ที่ความชำนาญ
     การงานเปรียบได้กับการตัวอย่างขึ้นลงของบันได มีจังหวะจะโคนอยู่ในตัวเอง การเปรียบบันไดกับวิถีชีวิตแห่งการทำงานจึงจะดีที่สุด จึงดูบันไดบ้านของแต่ละคนและเทียบกับการทำงาน
 
 

ความคิดเห็น

วันที่: 15-10-2019

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0