Support
pongsornpestservice
02-045-0471 , Fax: 02-045-0481
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บริการของเรา

วันที่: 19-11-2012

 

  บริการของเรา

 

1.  บริการให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวก มด หนู แมลงสาป รวมถึงแมลงต่างๆโดยบริษัทกำจัดปลวกและแมลงระดับมืออาชีพ

2.  บริการสำรวจพื้นที่สภาพปัญหาและวางแผนวิธีการป้องกันและกำจัด

3.  บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาป รวมถึงแมลงต่างๆ ภายในบ้านเรือนก่อนและหลังการก่อสร้าง

 

  สิ่งที่เราและทีมงานคำนึงถึงในการให้บริการ

 

  1.  ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นสิ่งแรกของการให้บริการทุกๆ ครั้ง

  2.  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และราคายุติธรรม

  3.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีป้องกันและกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพสุงและได้มาตฐาน

  4.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสุง และเหมาะสมกับวิธีการที่ใช้ในการกำจัดปลวกให้ได้ผล 100 %

 

  ผลิตภัณฑ์น้ำยาและสารเคมี

 

  1.  มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  2.  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยุ่อาศัย

  3.  ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง

  4.  ไม่ทำลายเฟอร์นิเจอร์และพื้นไม้

  5.  ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง นัยน์ตา และระบบทางเดินอาหาร

  6.  ไม่ทำให้แมลงดื้อยา

  7.  ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

  8.  เมื่่อสูดดมเข้าไปจะขับออกมาทางเหงื่อและปัสสาวะ