Support
pongsornpestservice
02-045-0471 , Fax: 02-045-0481
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ขั้นตอนการกำจัดหนู

วันที่: 09-11-2012

         

ขั้นตอนการกำจัดหนู

  1 สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนการบริการ ได้แก่รอยหลักฐาน ที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู รังหนู ทางหนู รอยกัดแทะทำลาย หรือรอบคราบไคล เป็นต้น

2 การดำเนิดงานข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 วางเหยื่อ การกำจักหนูจะมีเหยื่อ( ซึ่งเป็นอาหารที่คลุกราคูมิน)วึ่งเป็นการวางเหยื่อจะวางตามบริเวณที่มีการระบาดหนูมากื โดยเน้นวางรอบตัวอาคาร บริเ วณใต้ถุนอาคาร ใต้ชั้นเก็บของ ตามซอกตามรอยแตกของอาคาร บรืเวณที่ทิ้งขยะ เป็นต้นเหยื่อที่ถูกจัดวางในบริเวณที่บุคคลทั่วไปสามารถหยิบจับได้ จะถูกจัดวางไว้ในภาชนะ โดยวางตามบริเวณทางเข้า – ออกของหนู  บริเวณโรงจอดรถ ห้องขยะ ลานจอดรถ  ลานจอดรถใต้ดิน โกดังเก็บของ  โรงงาน เป็นต้น

4 ให้คำแนะนำในการป้องกันปละกำจัดหนูเบบื้องต้น เพื้องต้น เพิอเป็นการลดการแพร่ระบาดคือ แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ เป็นต้น

ข้อควรระวัง  หากบ้านคุณลูกค้ามีเด็ก สัตว์เลี้ยง จะต้องวางเหยื่อบริเวณที่ไม่สามารถเข้าไปหยิบจับได้

มาตราฐานงาน

-    มีการวางยาเบื่อหนูบริเวณที่หลบซ่อนของหนู

-    วางยาเบื่อหนูในพื้นที่ที่ต้องกำจัดตามสภาพของปัญหา