Support
pongsornpestservice
02-045-0471 , Fax: 02-045-0481
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ขั้นตอนการกำจัดปลวก

วันที่: 20-10-2012

ลดกำจัดปลวก28

กำจัดปลวก29

กำจัดปลวก30

กำจัดปลวก31

ขั้นตอนการปฎิบัติงานการกำจัดปลวก

1. สำรวจบริเวณภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆตัวอาคารทั้งหมด ที่ได้รับความเสียหายและบริเวณที่กำลังจะเกิดความเสียหายที่มีโอกาสจะถูกทำลายได้ง่ายทั้งภายในตัวอาคารและบริเวณภายนอกตัวอาคาร

2. เมื่อตรวจเช็ดแล้วพบปัญหาเจ้าหน้าที่จะใส่เคมีผงภายในเนื้อไม้ที่มีตัวปลวกทำรังอยู่และตามทางเดินของปลวกโดยเจาะรูที่อุโมงค์ดินของปลวกแล้วพ่นผงเคมีเข้าไปกระจายให้ทั่ว(ยาผงเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการจำจัดปลวก กล่าวคือ ปลวกที่โดนเคมีผงไปแล้วนั้นจะยังไม่ตายทันที่โดยธรรมชาติของปลวกแล้วเวลาเดินจะต้องทักกันโดยหันหน้าชนกับตัวที่เดินสวน เคมีผงที่ติดตัวกับตัวหนึ่งจะแพร่กระจายไปยังตัวอื่นๆ) ทำให้ปลวกเกิดการตายทั้งรังได้ในที่สุด

3. เจาะพื้นอัดน้ำยาเคมีลงดินบริเวณแนวคาน บริเวณโคนเสา หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดล่อแหลมต่อการบุกรุกเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน และเจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาที่ผสมไว้แล้วลงดินด้วยเครื่องยนต์แรงสุง สุดท้ายปิดด้วยหัวปิดฝาทองเหลือ

4. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีด้วยแรงอัดลมมือภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆตัวอาคาร ตามรอยแตก รอยร้าว และจุดที่พบปัญหา

- มาตราฐานงาน

  -  เราคือบริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพ มีการอัดน้ำยาเคมี บริเวณที่มีปลวกเข้าทำลายเช่น วงกบประตู ห้องเก็บของ ห้องครัว,ใต้บันได, และมีการพ่นสารเคมีผงตามทางเดินของปลวก